Transport w Unii Europejskiej – co warto wiedzieć?

Unia Europejska stworzona została w celu budowania wspólnoty gospodarczej. Takie były jej podstawy i założenia, które w ostatnich kilku latach zostały nieco zatracone na rzecz mocnego zwrócenia uwagi na politykę, kwestie społeczne, światopoglądowe. Wracając do tego, co u podstaw u UE się znalazło powinniśmy pamiętać jak ważnym aspektem była organizacja transportu.

Transport w UE – podstawa współpracy

Wspólnota gospodarcza jaką miała być Unia Europejska wymagała wprowadzenia wspólnego obszaru gospodarczego, gdzie wymiana towarów i usług musiała zostać uproszczona.

Tak istotnym elementem stał się transport, którego dotyczą pewne ustalone na forum międzynarodowym regulacje. Stoi za tym między innymi wspólny obszar celny i zniesienie ceł. Jak więc wygląda dokładnie transport w UE i co się za nim kryje. O tych istotnych kwestiach znajdziecie informację poniżej.

Transport drogowy towarów – wspólny rynek

W przypadku Unii Europejskiej zdecydowana większość transportu odbywa się na ruchu drogowym. Jak pokazują badania jest to nawet około 75% całego ruchu towarowego.

Kolej obsługuje około 20% zaś żegluga śródlądowa około 5%. W związku z takim udziałem transportu drogowego został on usankcjonowany konwencją CRM- umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów podpisana w Genewie w 1956 roku.

I tak wyróżniamy transport krajowy, międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy. Ten ostatni realizowany jest w ramach europejskiego obszaru gospodarczego, ewentualnie gdy transport zaczyna sie i kończy w jednym kraju, ale odnosi się do wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów.

Rozliczenia podatkowe transportu

Rozliczenia podatkowe transportu

To jaka stawka podatku VAT jest zastosowana do transportu uzależniona jest od przebiegu trasy, jej początku i końca. Jeśli chodzi o transport krajowy jest to 23% VAT. Jeśli natomiast będzie to transport międzynarodowy to przy wykazaniu tego listem przewozowym będzie można ograniczyć podatek do poziomu zerowego.

Jeśli mówimy o transporcie wewnątrzwspólnotowym to w tej sytuacji stawka jaką będziemy płacić uzależniona będzie od tego jaki jest kraj, gdzie usługa była nabyta. W tej sytuacji rozliczenie następuje na podstawie miejsca siedziby usługobiorcy.

Rozliczenie w innym kraju niż w siedzibie usługodawcy

Rozliczenie podatku w ramach innego systemu niż ten z kraju siedziby usługobiorcy, może być dostępne w dwóch przypadkach.

Pierwsza kwestia to moment, gdy usługobiorca nie ma siedziby działalności albo stałego miejsca jej świadczenia. Wtedy podatek VAT będzie rozliczony zgodnie ze stałym miejscem pobytu, rezydencji albo zamieszkania.

Druga sytuacja występuje w momencie, gdy usługi świadczone są dla stałego miejsca prowadzenia działalności innego niż siedziba. Wtedy rozliczenie VAT ma miejsce na podstawie tego obowiązującego w miejscu faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej.

Organizacja przy transporcie wewnątrzwspólnotowym

W przypadku UE mamy ustalone europejskie dyrektywy VAT, które określają minimalną stawkę podatkową na poziomie 15% co dopuszcza jednocześnie możliwość ustalenia tej stawki indywidualnie dla każdego kraju.

Dodatkowo mogą być stosowane stawki obniżone, ustalone dwie stawki i najniższa musi mieć nie mniej niż 5%. Te obniżone stawki mogą być wykorzystywane wyłącznie na określone towary i usługi, które są wymienione w dyrektywie, która tego tematu dotyczy.

Organizacja transportu wewnątrzwspólnotowego jest więc dokładnie określona przepisami, które odnoszą się do tej tematyki. Chcąc prowadzić działalność w zakresie sprzedaży usług i towarów na rynek wewnątrzwspólnotowy, trzeba zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *